De fasta räntorna stiger medan de rörliga faller

Trots att Riksbanken sänkt sin viktigaste styrränta, nämligen reproräntan, flera gånger i år - har många bolåneinstitut höjt sina fasta räntor. Orsaken är att den långa marknadsräntan stiger på grund av förväntningar om en bättre konjunktur framför allt i USA.
Under våren har Riksbanken sänkt sin styrränta vid två tillfällen, och även den europeiska centralbanken, ECB, har sänkt räntan. Styrräntan påverkar bland annat räntan på rörliga bolån och på sparkonton. De bundna boräntorna påverkas däremot inte av räntesänkningen, utan bestäms av hur den långa marknadsräntan utvecklas. Den långa marknadsräntan är i princip detsamma som räntan på statsobligationer, och motsvarar den ersättning placerare får för att låna ut sina pengar till staten. En viktig faktor för hur räntan utvecklas är vad placerarna tror om inflationen framöver. Nu stiger alltså den långa räntan eftersom konjunkturen verkar vara på väg uppåt, och investerarna räknar med högre inflation. Hans Sterte, finansdirektör hos Länsförsäkringar, tycker att uppgången är sund, men varnar för konsekvenserna om räntan går upp för mycket. Stiger räntan för mycket kan konjunktur uppgången komma av sig för då blir det dyrt för företag och konsumenter att investera. Eva Odefalk