Salmonellans ursprung troligen från andra länder

Det foder som bidragit till landets mest omfattande salmonellautbrott, har med största sannolikhet sitt ursprung i Brasilien, Danmark eller Tyskland.
Det säger Kjell Larsson, pressansvarig på Lantmännen som köper råvaror i form av Soja från Brasilien och Raps från framförallt Danmark och Tyskland . Det är förmodligen leveranser från något av dessa länder som ligger bakom det omfattande salmonellautbrottet, men exakt varifrån det kommer, vet man fortfarande inte.