Dödsängeln kan utlämnas från Argentina

Den argentinske officeren Alfredo Atsiz och 44 andra före detta militärer kan komma att utlämnas från Argentina. Astiz, kallad dödsängeln, har pekats ut som stockholmskan Dagmar Hagelins mördare.
Det är en argentinsk domare som gett order om att 45 före detta ledande militärer under militärregimen 1976-1983 ska gripas. Ett av namnen på listan är officeren Alfredo Astiz. Om militärerna befinns skyldiga för människorättsbrott väntar utlämning till Spanien. Argentina avslog i början av förra året en begäran från Sverige om att få Astiz utlämnad hit. Astiz häktades i sin frånvaro av Stockholms tingsrätt och han greps också i Argentina, men släpptes senare