Ambulansen kommer fram trots bommar

Det finns ingen anledning att vara orolig för att ambulansen inte ska komma förbi stängda bommar, det säger ambulanspersonal.
Häromdagen berättade vi om Asta Aronsson från Karlskoga som räddade sin man Tore från att drunkna. Ambulans ville Asta inte kalla på, för de kommer ändå inte förbi bommen tänkte hon. Men Asta behöver inte oroa sig säger ambulanschefen Åke Gustavsson vid Universitetssjukhuset i Örebro. Inne i städerna finns särskilda låssystem för bommar, och ambulansen har specialnyckel som passar till alla. De privata bommarna på landet, ser man till att öppna innan ambulansen kommer. Skulle det inte hända, har ambulanspersonalen de redskap som krävs för att få upp låsen.