Många drabbas av stroke

Stroke har blivit en folksjukdom och är den tredje vanligaste dödsorsaken i Sverige. En av dem som drabbats av stroke är Anita Jekander, tidigare programledare på SVT:s Aktuellt.
Anita Jekander har skrivit en bok till stöd för stroke-drabbade och deras anhöriga, och hon säger att det är viktigt att få vård snabbt. - Ju fortare man får behandling och ju fortare man häver tillståndet, desto mindre blir skadorna ofta. Många som överlever stroke drabbas av en bestående förlamning, men det finns också många dolda resttillstånd; till exemel trötthet, depression, personlighetsförändring och humörsvängningar. I boken skriver Anita Jekander om sina och andras möten med vården. Hon anser att den akuta vården i stort sett fungerar bra, men att det finns brister när det gäller rehabiliteringen.