Konsten och kapitalet

Är det möjligt att vara konstaktivist i en tid då kreativitet är hårdvaluta och konstnären ses som en motor i den ekonomiska utvecklingen? Kan dagens konst vara politisk på ett meningsfullt sätt eller är konstnären fångad i en roll som den sista idealisten i en cynisk värld? OBS debatterar konstaktivism med utgångspunkt i boken ”Cultural Activism Today – The Art of Overidentification” av den holländska arkitektgruppen BAVO, som menar att den samhällskritiska konstnären borde överidentifiera sig med det kapitalistiska systemets baksidor istället för att drömma fram alternativen.

2009-02-24
Är det möjligt att bedriva maktkritik i en tid då kreativitet är hårdvaluta och konstnären ses som en motor i den ekonomiska utvecklingen? Catharina Thörn inleder OBS debatt om konstaktivism. Petra Olsson samtalar med konstnären Ilya Lipkin om hans intresse för situationisterna och om hur han ser på dagens samhällskritiska konstnärer.

2009-02-26
Kan dagens samtidskonst vara politisk i någon meningsfull betydelse? Konstkritikern Dan Jönsson är tveksam.

2009-03-03
Nina Bondesson är kritisk till sina kollegors positioneringsstrategier och vill se en aktivism som utmanar dagens konstinstitutioner.

2009-03-05
Många radiakala konstprojekt verkar handla om att försöka ta sig ur konstvärldens bubbla, menar Theresa Benér med utgångspunkt i Sarah Thorntons ”Seven Days in the Art World”.

2009-03-10
Maria Lantz resonerar kring platsens betydelse för politisk konst i landskapet utifrån den nyutkomna amerikanska antologin ”Badlands – New Horizons in Landscape”.

2009-03-12
Patrik Aarnivaara analyserar metoden överidentifikation som konstnärligt motstånd och föreslår också andra förhållningssätt.

2009-03-19
Annelie Nilsson undrar hur konsten ska kunna stödjas utan att bli politiskt styrd.

2009-03-23
Jon Brunberg menar att konst och politik inte är oförenligt: Tiranas borgmästare tex beskriver sitt ämbete som den högsta formen av konceptuell konst.

2009-03-24
Dagens konstaktivism är ointressant och utspelar sig långt ifrån politiken jämfört med på 1960-talet, anser konstnären Channa Bankier. Petra Olsson samtalar med konstnären Per Hasselberg och forskaren Catharina Thörn om hur dagens poltiska konst ser ut och avrundar därmed OBS-debatten om konstaktivism.