Stafva gårdsmejeri

Kostade 71 000 i bygglovsavgift

Bygglovsavgiften för det planerade gårdsmejeriet på Stafva gård i Barlingbo står fast. Det konstaterar länsstyrelsen efter att ägaren Patrik von Corswant överklagat avgiften.

I oktober fick Stafva gård en faktura på drygt 71 000 kronor för handläggningen av bygglovet. En orimligt hög summa, tyckte ägaren och överklagade.

Länsstyrelsen håller med om att summan kan verka omotiverat hög på grund av att byggytan är så stor, drygt 2 000 kvadratmeter.

Men hur taxan är uppbyggd är snarare en fråga för politikerna och den drabbar ju alla som vill bygga så stort lika, konstaterar länsstyrelsen, som alltså avslår ägarens överklagan.