Ekoturism-märkta företag marknadsförs på nätet

Ny hemsida ska marknadsföra Ekoturism märkta-företag i Norrland. Bakom projektet står Ekoturistföreningen Det är de fyra länsstyrelserna i norr som tillsammans med Nutek, Turistdelegationen och Turistrådet satsar tre miljoner på att marknadsföra företag som finns samlade under begreppet Naturens bästa som är varumärket för Svensk ekoturism.
Pengarna ska satsas på en gemensam webbsida med länkar till gruppens enskilda medlemmar. Än så länge finns det ingen samordnande arrangör i Västernorrland med det finns flera intresserade företag. Ett av dem är Hästgård Höga Kusten som Jennie Edwinssonn äger tillsammans med sin sambo. De vill kvalitetsmärka sina turer men har inte haft tid att ansöka ännu.