Många kvinnor intresserade av styrelsejobb

Stiftelsen Minerva här i Dalarna har sedan i mitten av juni arbetat hårt för att få in förslag på kvinnor till olika styrelser. Det sedan regeringen berättat om sin ambition att få in fler kvinnor i styrelser och företagsledningar. Hittills har 120 kvinnor visat intresse.
I juni skickade Minerva ut 650 brev till företag och organisationer i Dalarna. Det utskicket gav drygt 120 svar. - Meriterna hos de som svarat är väldigt bra. Det har gått väldigt bra och alla som har kommit i kontakt med det här är väldigt positiva, säger Marianne Wallfelt, ordförande i stiftelsen Minerva. Nu ska Minerva lägga upp en databank där man sorterar kvinnorna efter deras meriter. Därifrån ska Minerva sedan kunda rekommendera kvinnor till kommande styrelseuppdrag. Och idag finns redan 70 namn i den databanken. Minervas projekt ska pågå till sommaren 2004, och målet är att minst 100 kvinnor ska ingå i registret. Ett mål som man lär nå eftersom i stort sett en kvinna per dag har visat sitt intresse hittills.