Mer sopor till Norrköping

Norrköping är vinnaren i ett sopkrig i Stockholm. Miljööverdomstolen har nämligen stoppat all hantering av hushållssopor vid en avfallsanläggning i Värmdö.
Anläggningen har kritiserats av omkringboende och de juridiska turerna har varit många. Nu kommer avfallet av forslas till Norrköping till en kostnad av nästan två miljoner kronor.