Coop varslar i Västsverige

Närmare 300 personer kan bli av med sina jobb inom Coopkoncernen. Hittills har omkring 100 anställda varslats, bland annat i Västra Götaland.
Det är Coop Nordens brakförlust under första halvåret i år som får de här konsekvenserna. Svag försäljning och höga driftskostnader ligger bakom det dåliga resultatet, och nu ska kostnaderna minskas genom att man drar ner på personal.