Arbetslösheten ökar i Sjuhärad

Antalet människor utan jobb fortsätter att öka i Västra Götaland. Men i Sjuhärad ligger ändå arbetslöshetssiffrorna långt under genomsnittet.
I Sjuhärad går nästan 5000 människor öppet arbetslösa, vilket är 600 fler än för exakt ett år sedan. Det innebär att färre än fyra procent av sjuhäradsborna saknar sysselsättning, vilket gör att arbetslösheten i Sjuhärad trots allt fortsätter att ligga betydligt under länsgenomsnittet. I hela Västra Götaland är nämligen nästan 42 000 personer, eller 5,6 procent av arbetskraften, öppet arbetslösa. Det är en ökning med nästan 5.000 personer jämfört med samma tid förra året. En del av förklaringen är att betydligt färre nu sysselsätts i olika arbetsmarknadsprogram. Både ungdomsarbetslösheten och långtidsarbetslöshetem har stigit - och lägg därtill en nästan 50-procentig ökning av antalet personer som varslats om uppsägning - och att antalet nyanmälda lediga platser sinar. För ett år sedan var arbetslösheten nästan lika stor bland män och kvinnor - nu är andelen män utan jobb betydligt större. Och det är också i den mansdominerade verkstadsindustrin drabbats hårdast av varslen. Tranemo är den enda kommun som bryter trenden. Där har den öppna arbetslösheten minskat något.