Ingen färdtjänst på Orustsemsestern

Rörelsehindrade göteborgare som väljer att tillbringa sommaren på Orust, får ingen färdtjänst på ön.
Färdtjänstbeställaren Västtrafik har bara avtal med fast boende på Orust. Inget taxibolag på Orust kör färdtjänstpassagerare från Göteborg. Inte heller taxibolag på Tjörn eller i Uddevalla åtar sig att köra rörelsehindrade med sommarboenden på Orust. Göteborgs kommun ska nu utreda varför just sommarboende på Orust blir utan färdtjänst.