Pfizers förlustresultat efter Pharmaciaköp

Den amerikanska läkemedelskoncernen Pfizer, som bland annat har anläggningar i Uppsala, gjorde en förlust på drygt 3 och en halv miljardeunder andra kvartalet i år.
Under motsvarande period i fjol gjorde bolaget en vinst på nästan 2 miljarder dollar. Orsaken till Pfizers förlust är de kostnader som det innebar när bolaget köpte Pharmacia.