Få tulltjänstemän på jobbet

Bara en knapp fjärdedel av tullens normala kontrollstyrkan tjänstgör just nu utmed Norgegränsen. På gränssträckan mellan Svinösund och Idre jobbar just nu sex av 25 tulltjänstemän.
Det här innebär att många sträckor blir helt oövervakade. Bernt Lövgren, tullinspektör vid gränsstationen Håhn, säger att man befarar att det kommer in mycket narkotika över dom obevakade gränsavsnitten.