Veckomagasin 2003-07-25

Spel pågår i den overkliga verkligheten - terror och pengar finns också i datorvärlden. Och hur kan prenumerationer på vetenskapliga tidskrifter vara så otrologt dyra, när författarna inte får ett öre?
Rollspel för terrorister Everquest är världens största onlinerollspel. 20 miljoner människor spelar uppåt 20 timmar i veckan. Vi tittar närmare på spelet som fångar så många, att de t o m kan betala tusentals kronor för en rollfigur som bara finns i datorvärlden. På ett internetcafé träffar vi Ivan Marinrivas och Kristoffer Åkesson på Internetcafé, och Edward Castronova, professor i ekonomi vid Cal State University, USA, berättar om hur mycket pengar spelen omsätter och hur mycket han tror att vi kommer att påverkas av dem i framtiden. Grattis Louise Brown! Idag finns 20 000 barn i Sverige som kommit till genom provrörsbefruktning. Varje år föds 2500 barn i Sverige. Nu är de första stora uppföljningsstudierna av provrörsbarnen klara. De visar att provrörsbarn växer, lär sig och mår lika bra som andra barn. Däremot har man sett att barn som kommit till genom provrörsbefruktning har en lite större risk för olika typer av missbildningar. Risken kan minskas om man minskar antalet flerbarnsfödslar vid provrörsbefruktningarna, tror K-G Nygren, läkare och specialist på barnlöshet vid Sophiahemmet i Stockholm. Nyhetssvep Det har handlat mycket om rymd, bland annat om den överdrivna oron för asteroidkrockar. Enligt en ny matematisk modell från Imperial College i London inträffar större asteroidkollisioner med 170 000 års mellanrum, inte 3000 år som tidigare sagts. Stjärnor med grundämnen som kisel, kol, järn eller nickel har större chans att bilda planeter, och antalet stjärnor som vi kan se i universum uppgår till minst 70 miljoners miljoner miljoner. Havet kyler kontor Kontor, sjukhus och varuhus alstrar så mycket värme att de oavsett väderlek måste kylas nuförtiden. Luftkondiitioneringsanläggningar kräver mycket energi och oönskade kylmedier. Fjärrkyla bygger på värmeväxlare som "går baklänges" och använder sig endera av fria kylmedier som kallt bottenvatten, eller av värmepumpar, som omvända kylskåp. Fortum i Stockholm levererar fjärrkyla till totalt 500 fastigheter. Vi besöker en värmeväxlaranläggning i Värtan öster om stan i sällskap med marknadsansvariga Jenny Dahlberg, och får av Ulf Fredriksson veta mer om hur värmeväxlar moderniserats. Lyssnarfråga Birgitta Öhrlund i Stockholm undrar hur det kommer sig att man säger att vissa bassänger är snabbare än andra, något hon hört nu med anledning av sim-VM i Barcelona. Vi fångade f d förbundskaptene Hans Chrunak på plats vid simstadion, och han tog upp olika faktorer som linornas utformning, bassängens djup, banornas bredd och hur mycket luftbubblor det finns i vattnet. Hutlöst dyra tidskrifter Universitet och forskningsbibliotek är oroade över stigande prenumerationskostnader på vetenskapstidskrifter. Bara biblioteken på SLU, Sveriges lantbruksuniversitet, betalar nästan tio miljoner i år - en femtedel av budgeten. Och med minskad konkurrens i förlagsbranschen riskerar priserna att stiga ytterligare. Det kan försvåra spridningen av forskningsresultat. Samtidigt finns en motrörelse, fastän den går trögt, berättar Eva Söderbaum på Ultunabiblioteket. Vetenskapsfloran idé- och lärdomshistorikern Gunnar Eriksson berättar om Rudbeckian, som fick sitt namn efter Olof Rudbeck. Vinnande vetande Förra veckans svar var: Arkivmetern i Paris, SI-ändringen kom 1960, antogs 1964 i Sverige, senaste omdefinitionen tillkom 1983 - vi godkände någon av de tre årtalen. Veckans vinnare Amy Svensson i Göteborg. Ny fråga: Vilket är det nya latinska namnet på den rudbeckia som är storsäljare inom naturmedicinen? Rymdhistoria Idag berättar Sven Grahn från Rymdbolaget om missödet med Apollo 13 och andra misslyckanden och olyckor i rymden. Redaktörer: Ann-Louise Martin och Lena Nordlund