Sabotage mot tunnelbygget?

Banverkets miljökontrollant Björn Gillberg utesluter inte att det kan ligga sabotage bakom utsläppet av cement i Lyabäcken på Hallandsås.
Gårdagens undersökningar visade att den cementpöl som upptäckts intill Lyabäcken och utsläppet i bäcken inte har med varandra att göra. Grävningar under cementpölen visar inga spår av att cement hade vällt upp ur marken. - Om det är sabotage är det i så fall mycket väl planerat och genomfört, säger Gillberg till Radio Halland