Juristkommissionen överväger granskning

Internationella Juristkommissionen i Sverige överväger att granska sina förtroendevaldas brottsregister, sedan det visat sig att den rånare som sköts till döds vid värdetransportrånet i Bräkne-Hoby nyligen valts in i kommissionens styrelse.
Mannen var juriststuderande, men också tidigare dömd för mord. Frågan om registerkontroller är dock komplicerad - det handlar om sekretessregler, personlig integritet och rätten att sona sina brott. Juristkommissionens främsta uppdragsgivare, biståndsorganet SIDA, kommer därför troligen inte att kräva några sådana kontroller, säger SIDAs ställföreträdande chefsjurist, Mats Ottosson, till Ekot.