Fd statsminister avfärdar EMU-krav

Förre statsministern Ingvar Carlsson avfärdar kraven på att Svenskt Näringsliv ska redovisa hur mycket pengar som satsas på ett ja till euron. Krav som kommer från både näringsminister Leif Pagrotsky och flera partiledare. Svenskt Näringsliv tänker inte tillmötesgå de kraven.
Ingvar Carlsson, som själv är för euron, tycker inte att Svenskt Näringsliv gör fel som vägrar redovisa summan offentligt. – Jag förutsätter att de fattat ett beslut om att driva en kampanj och det är inget nytt. Man driver sådana kampanjer under den vanliga valrörelsen, mellan valrörelser. Är det en folkomröstningen har varje organisation möjlighet att driva kampanjer för det ena eller andra. Vill inte redovisa Om Svenskt Näringsliv inte vill redovisa summan så ska de inte heller behöva det, säger Ingvar Carlsson. Därmed ställer han sig på samma sida som Svenskt Närlingslivs ordförande Sören Gyll. Sören Gyll har inte några planer på att tillmötesgå Leif Pagrotskys och miljöpartiets Peter Erikssons krav på att redovisa hur mycket pengar de stödjer ja-sidan med. ”Inga hemligheter” Pagrotsky och Eriksson har bland annat sagt att hemlighetsmakeriet kring den här summan är otidsenlig och oanständig. – Det här är inga hemligheter. Utan det här är ett sätt för motståndarna i dag att föra bort diskussionen från sakfrågan, säger Svenskt Näringslivs ordförande Sören Gyll. – Jag reagerar kraftigt över att Pagrotsky som näringsminister inte sysslar med näringspolitik utan istället ska gå in i EMU-moståndsfrågan. Vilken skada skulle det kunna göra om ni går dem till viljes och avslöjar beloppet? – Det är inte frågan om en skada. Det här är ingen som helst skada. Vi har valt en policy att inte redovisa det, vi tycker att vi ska säga ja till EMU och vi tycker att det är en väldigt viktig fråga. – Jag har ingen anledning att diskutera med varken Pagrotsky eller Peter Eriksson beträffande den här frågan. De driver det här för att föra bort fokus ifrån sakfrågan som jag upplever det. Carlsson och Gyll på samma sida – Jag tycker nej-sidan ägnar sig alldeles för mycket åt sådant som inte har med sakfrågan att göra och driver väldigt lite diskussion om realiteten. – Om nej-sidan inte ägnar sig åt det utan försöker mer driva skrämselkampanjer och spela på sådana känslor så tror jag de på valdagen kommer att förlora på det, säger före detta statsminister Ingvar Carlsson.
Marthina Stäpel