Konsumanställda sägs upp

Upp emot 300 anställda i landets Konsumbutiker hotas av uppsägning. Orsaken är att ägaren, Coop Sverige, har problem med lönsamheten.
Dessutom befaras en ökad prispress på livsmedel de närmaste åren, det säger Tomas Evertsson, chef för Coop Sverige. – Vi behöver förbättra vår lönsamhet i Coop Konsum. Det är huvudskälet. Vad är det som gör att ni har dålig lönsamhet? – Våra kostnader är för höga i förhållande till den prispress som har varit och kommer att fortsätta och fördjupas de närmaste åren. Måste minska kostnader Butikskedjan Konsum med totalt 5 000 anställda i Sverige måste minska sina kostnader. Inte minst eftersom man de närmaste åren räknar med en ökande prispress på livsmedel från bland annat tyska lågpriskedjan Lidl, som just nu håller på att etablera sig i Sverige. För att möta den utvecklingen minskar Konsumbutikerna nu på personalantalet. Motsvarande 300 heltidstjänster kommer att försvinna under hösten och det ska ge en besparing på 70 miljoner kronor årligen. Främst större butiker drabbas Främst är det större konsumbutiker i Västra Götaland, Skåne, Södermanland och Västmanland som drabbas av nedskärningarna. Men att helt stänga igen några butiker kommer inte att bli aktuellt, enligt Tomas Evertsson. – Åtgärden syftar inte till att ändra antalet Konsumbutiker. Det är för att öka den inre effektiviteten i de butiker vi har.
Magnus Thorén