Göran Tunström ville förklara världen

Författaren Göran Tunström (1937-2000) växte upp i Sunne och hämtade miljöer därifrån i många av sina stora romaner. Om denna uppväxt, om studentåren, reslusten och behovet av att förklara världen berättar han i denna intervju från 1993.

Intervjun ingick i programserien Morgonfika med Lars-Erik Olsson.

Prästsonen Göran Tunström blev faderlös som 12-åring och det truma som det innebar av flytt och social förändring beskriver han i intervjun, liksom sin relation till hembygden Sunne som försedd honom med så mycket stoff.

                                             

”Maskrosbollen” 1962 blev hans publika genombrott, medan ”Prästungen” (1976) och ”Juloratoriet” (1984) är de kanske mest lästa romanerna.

Två år före sin död skrev Göran Tunström sin sista roman ”Berömda män som varit i Sunne” (1998).

Läs mer om Göran Tunströms författarskap på Bibliotek Värmlands författarporträttsamling