Konsumtionen av antidepressiv medicin ökar

En halv miljon svenskar äter antidepressiv medicin. SSRI-preparaten som lanserades som "lyckopiller", skrivs ut för fler problem än bara depression i dag - till exempel fobier och ätstörningar.
I Kronobergs län äter nära sex procent av befolkningen antidepressiv medicin, och det är över riksgenomsnittet. Men nu börjar också baksidorna visa sig - allt fler vittnar om "beroende" och problem med att sluta med medicinen. Eva, som egentligen heter något annat, från Småland fick antidepressiv medicin när hon drabbades av utbrändhet. Men när hon skulle sluta - fick hon bland annat av svår yrsel. Läkemedelsföretagen och en stor del av läkarkåren förnekar att SSRI-preparaten är beroendeframkallande och patienterna får sällan information om att det kan vara svårt att sluta med medicinen. Men patientföreningarna som jobbar med människor som försöker sluta med preparaten har en helt annan bild, och Värdshälsorganisationen WHO har också flera av SSRI preparaten högt på listan över medicin som ger svåra biverkningar när man försöker sluta. Även i Småland och i Blekinge har förskrivningen av medicinen ökat de senaste åren, Blekinge och Kalmar har färre som äter medicinen jämfört med Jönköping och Kronoberg. Eva som kämpade länge för att bli fri från sin medicin är kritiskt till att preparaten skrivs ut så slentrianmässigt.