Hektisk helg för akuten

Nu är det bråda dagar för akutpersonalen på Pite älvdals sjukhus, som får en kraftigt ökad arbetsbörda under helgens festival.
Detta trots att det på festivalområdet finns sjuttio vakter, två läkare och personal från Röda Korset. Festivaler är sällan idel sorglösa fester. Ofta finns en baksida med alkohol och våld. Nu pågår festivalen Pite dansar och ler, i Piteå. På området finns sjuttio vakter, samt två läkare och personal från Röda Korset. På Pite älvdals sjukhus väntas en hektisk helg.