Läkare vill stoppa födslar i Varberg

- Lägg ner BB vid Varbergs sjukhus. Det föreslår läkaren Per Myhrman, specialist på kvinnosjukdomar och förlossningar, som driver en privat mottagning i Falkenberg.
Eftersom Varbergs sjukhus saknar barnklinik och läkarspecialister för nyfödda lägger Per Myhrman fram detta något kontroversiella förslag, och han tycker också att man bör samordna vården över länsgränserna. Per Myhrman tror att patientsäkerheten skulle öka om man samlade all kunnig personal till ett ställe, och då föreslår han länssjukhuset i Halmstad. Barbro Fridén, verksamhetschef på kvinnokliniken i Varberg, är kritisk till Per Myhrmans förslag. Varbergs BB tar emot runt 1800 förlossningar om året och kvaliteten på vården är hög, säger hon och tillägger att det redan finns bra samarbeten både med Västra Götalands län och med länssjukhuset i Halmstad. Från och med den 1 januari nästa år kommer Varberg dessutom ha en egen barnläkarjour för att öka säkerheten kring förlossningarna.