Gårdar begär ersättning för salmonellasmitta

Jordbruksverket har hittills fått in tio ansökningar om ersättning från gårdar som drabbats av salmonellasmitta.
Smittan härstammar från djurfoder från Lantmännens foderfabrik i Norrköping. I Västmanland har ett par gårdar drabbats. Jordbruksverket undersöker nu hur utbetalningarna ska kunna finansieras. Den här veckan har provtagning inletts vid ytterligare 25 gårdar, som fått foder från Lantmännens fabrik under våren.