VETANDETS VÄRLD, 5 MARS

1914: Kvinna med räknesticka gör entré

Kvinnlig teknolog! Så chockerande, att mannen till och med går in i lyktstolpen. Teckningen är hämtad ur Chalmeristernas tidskrift ”Rasp” 1914, och avbildar en ung dam, Vera Sandberg, som det året blivit den första kvinnliga teknologen på Chalmers.

Boel Berner, professor vid Linköpings Universitet, har kartlagt historiskt material om några av de första kvinnorna som vågade sig in i mannens tekniska högborgar KTH och Chalmers (Agnes Magnell, Anna Branzell, Vera Sandberg).

Historierna finns återgivna i Berners bok Sakernas tillstånd – kön, klass, teknisk expertism, utgiven av Tema Teknik och social förändring, Linköpings Universitet.