När värmlandskvinnorna krävde rösträtt

Värmland var tidigt ute i kampen för att även kvinnor skulle ha rösträtt. I två program från 1983 berättar bl.a. Birgit Turesson om sin mammas rösträttskamp och om Gerda Hellberg som var den ledande kvinnorättskämpen i Värmland.

Kampen startade på allvar 1903 då den första värmländska föreningen för kvinnans politiska rösträtt bildades, som sjunde föreningen i landet. Fem år senare var lokalföreningen tillräckligt stor för att man också skulle bilda ett länsförbund i Värmland. Ordförande, så länge som föreningarna existerade, var Gerda Hellberg (1870-1928), gift med den liberale chefredaktören på Karlstad-Tidningen Mauritz Hellberg.

I två program, som sändes i Radio Värmland 1983, berättades om kampen för kvinnlig  rösträtt och om den så kallade kvinnoriksdagen, som hölls i Karlstad 1909.
I programmen medverkade Birgit Turesson vars mor var en av de kvinnliga rösträttspionjärerna. I dramatiseringar hör vi Sven Smedberg, Erik Karlsson, Urban Edberg och Hans Nordström. Marianne Jansson läser ur protokoll och tidningsartiklar.
Programmen producerades av Inger Karlsson.