Sjukgymnaster vill jobba privat

De flesta blivande sjukgymnaster vill hellre arbeta i privat regi än inom landsting och kommun och bara ett fåtal vill arbeta med äldre patienter. Det visar en ny doktorsavhandling vid Umeå universitet.
Studien omfattar 200 studerande, en hel årskurs av dem som läste till sjukgymnast i slutet av nittio-talet. Enkäten visar att de blivande sjukgymnasterna helst vill arbeta med inriktning på idrottsmedicin och friskvård. Bara en halv procent vill arbeta med äldre patienter och 75 procent vill arbeta i privat regi. Forskaren Ann Öhman anser att resultatet kan tyda på en flykt från den offentliga vården. Hon säger att hon är orolig att de äldre, som behöver sjukgymnastik mest, inte ska få det.