Kvinnlig röst skapade folkstorm

 
I samband med den internationella kvinnodagen passar vi på att påminna om vilket liv det blev när Astrid Kindstrand 1938 som första kvinna läste TT-nyheter i radion.
 
Den tålmodiga växeltelefonisten som svarar de uppbragta lyssnarna heter Lilly Frid: