Nya lagkrav på tappad last

Sjöfartsinspektionen vill ha en ny lag som tvingar rederier att ta hand om last som tappas i havet.
Idag finns det inga lagar som tvingar redare att ta upp last som tappas i havet, enda undantaget är faktiskt olja eller annat miljöfarligt ämne, allt annat som tappas kan redarna själva bestämma om de ska ta upp eller inte. Det här vill sjöfartsinspektionen ändra på och för att få regeringen att inse problemen tar man exempel från den händelse i vintras där två pontoner orsakade stor fara för sjöfarten utanför Gotland. Inspektionen har gjort klart rapporten och konstaterar att det var ren tur att det inte inträffade några kollisioner. Det var i början av januari som fartyget lämnade Tallin med fyra pontoner ombord, alla fyra var dåligt surrade och när sjön blev hårdare släppte surrningen och strax utanför Hoburgen så föll två av pontonerna överbord. Besättningen kontaktade genast sjöräddningen som gick ut för att leta, men pontonerna var svartmålade och drev strax under vattenytan och det var därför omöjligt att upptäcka dem, både med radar eller genom spaningsflyg. I över två dygn drev pontonerna fritt innan de till slut kunde hittas och bogseras iland. Då hade sjöräddningen hela tiden gått ut med varningsmeddelanden till alla fartyg i området. I sjöfartsinspektionens rapport betonas vikten av att det här inte ska få upprepas, och kräver därför en lagändring.