Otäcka minnen raderades från möss

Forskare har lyckats radera obehagliga minnen från möss, genom att ta bort de nervceller i mössens hjärnor som som aktiverades när minnena återupplevdes. När de neuronerna togs bort så försvann även de traumatiska minnena.

– Man har gjort så att man har tittat vilka nervceller i amygdala kärnan som aktiveras när man blir rädd. Sedan har man förstört dem genom att sätta på ett gift på ett virus som binder just till de nervcellerna.

– Och när man då tar bort de nervcellerna selektivt då är man mycket mindre rädd än om de får vara kvar, säger Mats Fredriksson, professor i klinisk psykologi vid Uppsala Universitet.

Forskarna har alltså förstört nervceller kopplade till minnet, genom att sätta på ett gift på ett virus som sedan binder till nervcellerna. På så vis har de kunnat radera minnet av den obehagliga upplevelsen hos mössen.

Idag finns mediciner som kan förbättra minnet och som kan förhindra att minnet försämras. Det finns också mediciner som förbättrar förmågan att glömma känslosamma upplevelser. Något som skulle kunna utnyttjas av till exempel soldater innan de ska ut i krig.

Men tekniken att radera vissa nervceller för att ta bort otäcka minnen tror inte Mats Fredrikson kommer kunna användas på människor.

– Jag har svårt att se hur man skulle kunna komma till en medicin som selektivt tar bort vissa minnen men inte andra. För att det troliga är ändå att det är ungefär gemensamma mekanismer för inkodning av många olika emotionella minnen, säger Mats Fredriksson.

Sofia Brodd
sofia.brodd@sr.se

Referens:
Jin-Hee Han, Steven A. Kushner, et al (2009). Selective Erasure of a Fear Memory. Science 13 March 2009: Vol. 323. no. 5920, pp. 1492 - 1496. DOI: 10.1126/science.1164139