Gå inte in i kohagen!

Trots att mul- och klövsjukan nu börjar komma under kontroll i Storbritannien och andra europeiska länder uppmanas svenska lantbrukare att också fortsättningsvis vara försiktiga när djuren släpps ut på bete.
Lantbrukarnas egen smittskyddsorganisation, Svenska Djurhälsovården, skickar just nu ut tusentals varningsskyltar som ska sättas upp på stängsel runt om i landet och där besökare uppmanas att inte gå in i djurhagarna. Enligt skyltarna får matrester heller inte kastas i naturen. Just matrester från kött tros vara orsaken till utbrottet av mul- och klövsjukan i Storbritannien.