Kulturpolitik

Sönderfallande kulturutredning?

Anders Frenander, docent och föreståndare för Centrum för kulturpolitisk forskning vid Högskolan i Borås riktar kritik mot Kulturutredningens betänkande. Frenander ser inga tydliga samband mellan grundanalysen och förslagen och menar att utredningen stakar ut en riktning mot marknadsanpassning.

- En utrednings uppgift är att komma med förslag, och den här verkar inte ha någon röd tråd i sina. De flesta mål är exempelvis mer återanvända än nya och i princip vill utredningen nyttiggöra konsten och kulturen för alla möjliga andra syften och politikområden än just konsten och kulturen. Hälsa, regional tillväxt, bättre miljö m.m. sa Ander Frenander vid ett seminarium på Centrum för kulturpolitisk forskning. KPC är för närvarande landets enda akademiska centrum med inriktning på forskning om just kulturpolitik.

-Kulturutredningen lägger fram förslag till förändrad kulturpolitik i Sverige och för kulturlivet i stort kan den alltså få stora konsekvenser, säger han. Anders Frenander tror att ganska få av de förslag som läggs kommer faktiskt att genomföras. - Det är inte otroligt att det enda förslaget som kommer till riksdagen i höst är det som handlar om den s.k. portföljmodellen. Alla andra förslag blir antingen så hårt kritiserade i remisser och riksdagsdebatter att de ”försvinner”, eller att det tillsätts nya utredningar för att gå vidare med dem.

Kulturnytt
kulturnytt@sr.se