Säljakt tillåts på Bohuskusten

Fiskeriverket har fått tillstånd att skjuta några av de sälar som forskarna tror är specialister på att vittja ålryssjor. Det handlar om 15 knubbsälar som får skjutas utmed Hallandskusten och Bohuskusten.
-Det vi vill pröva är vad som händer om vi tar bort sälarna som specialicerats sig på att vittja ålryssjor säger Håkan Westerberg på Projekt Sälar och Fiske vid Fiskeriverket. Faller försöket väl ut kan fiskeriverket komma att föreslå en ökad skyddsjakt på säl. Det är Naturvårdsverket som fattar beslut om en eventuell skyddsjakt på säl.