Nyköping

EU godkänner miljonavtal

Det hårt kritiserade 55-miljonersavtalet mellan Nyköpings kommun och flygbolaget Ryanair 2003 strider inte mot EU:s regler om otillåtet stöd. Det har EU-kommissionen kommit fram till. Kommissionen, som har granskat avtalet, som innebär att kommunen köper reklamplatser av Ryanair, har konstaterat att det är marknadsmässigt och uppfyller de regler som finns.

– Det som kommissionen har utrett är om det var ett stasstöd inblandat, en subvention, eftersom det fanns misstankar om det från anmälaren, men det var ett marknadsmässigt pris, säger kommunalrådet Jan Carle (M) till Sveriges Radio Sörmland.

När avtalet skrevs så hade socialdemokraterna i Nyköping  egen majoritet i fullmäktige och oppositionen kritiserade hur frågan om miljonavtalet hanterades. Det fick också kritik av Nyköpingsbor och anställda i kommunen.

Beslutet togs i kommunstyrelsen i mars 2003 med mycket kort varsel. Oppositionen fick 24 timmar på sig att sätta sig in i det snåriga avtalet.

– Oppositionen blev inte informerad innan det låg på kommunsstyrelsens bord, men det är bra att avtalet inte innehöll något statsstöd eftersom vi då inte får något bekymmer med att Ryanair måste betala tillbaka pengar, böta eller liknande, säger Jan Carle.

Regeringsrätten slog i en dom från 2005 fast att Nyköpings reklamavtal med Ryanair var olagligt. Reklamavtalet slöts utan att kommunen gav något annat företag möjlighet att lämna anbud och konkurrera om marknadsföringsuppdraget.

Nyköpings kommunen ingick avtalet för att få göra reklam för kommunen ombord på Ryanairs flygplan och i annonser.

Fredrik Blomberg
fredrik.blomberg@sr.se