Urinpulver testas i Skåne

En ny teknik för att göra torrt pulver av urin och stallgödsel som sen kan användas som gödningsmedel, ska nu testas i Skåne i en pilotanläggning. Med urinpulvertekniken behöver inte avloppsnäten dras om för att skilja ut den värdefulla urinen, som skulle kunna ersätta en femtedel av all konstgödsel i Sverige. Urinen kan istället hämtas från reningsverkens slam, och de medicinrester som finns i urinen försvinner så att de inte sprids på åkermarken.

- Vid lagring, transporter blir det en stor frihet för jordbrukare att sprida näringen plus att det blir en fördel att lämedels- och hormonrester försvinner, säger Zsofia Ganrot som disputerat på tekniken.

Stor del av kvävet finns i pulvret Varje person i Sverige kissar ut 500 liter urin varje år, och om den togs omhand skulle urinen kunna ersätta en femtedel av all konstgödning som används inom jordbruket, värt miljontals kronor. Men att bygga om hela Sveriges avloppssystem för urinseparering är inget som Sveriges kommuner prioriterar. Metoden som Zsofia Ganrot jobbar med och som hon disputerat på vid Göteborgs universitet går att använda både småskaligt i enskilda hushåll och vid större reningsverk beroende på vilken teknik reningsverken använder. Problemet hittills har varit att det varit svårt att fånga upp allt närande kväve i pulvret, men genom att blanda in så kallade zeoliter i processen har Zsofia Ganrot lyckats få med 70-80% av kvävet i urinpulvret.

Medicinresterna i urinen försvinner En stor fördel är också att de hormoner och medicinrester som framförallt finns i urinen kan plockas bort och behandlas för sig. Forskning har tidigare visat att medicinrester som går ut via urinen i vatten skapar problem för organismer där, bland annat har fiskar blivit tvåkönade på grund av hormoner ifrån p-piller. I april skall en provanläggning sättas upp på en gård i Skåne för att se hur långt man kan komma med processen när det gäller stallgödsel. - Det är flytgödsel eller svingödsel och så vidare, säger Zsofia Ganrot.

Pelle Zettersten, Vetenskapsradion Klotet pelle.zettersten@sr.se