Rökning störst bland kvinnor

I måndags presenterade Folkhälsoinstitutet en rapport där man lyfte fram att 200 000 personer slutat röka, och bland Gävleborgarna röker man mindre än riksgenomsnittet. Men rapporten visar också att fler kvinnor än män röker i alla åldersgrupper utom en, samtidigt som rökning är skadligare för kvinnor.

Forskaren Eva Brandén, som är överläkare på lungmedicin på Gävle sjukhus och Karolinska sjukhuset i Solna, är framförallt bekymrad över att fler unga kvinnor röker.

– Det är fruktansvät hotande siffror. Det är där krafttag måste göras för att förhindra nyrekrytering av både killar och tjejer.

Görs krafttag idag?

– Nej

Varför inte?

– Man har trott att faran är över.

Kvinnor som röker är känsligare än män, och insjuknar tidigare i lungcancer och drabbas i högre utsträckning av kronsik obstruktiv sjukdom, KOL. Man vet inte helt varför kvinnor är känsligare, men det kan handla om genetiska skillnader och att kvinnor har mindre lungor som exponeras för röken.

Fler kvinnor röker
Folkhälsoinstituets statistik visar att alla utom en åldersgrupp toppas av kvinnor.  I åldersgruppen 16-29 år finns det tolv procent kvinnliga rökare och åtta procent manliga. I gruppen 45-69 år är det 19 procent kvinnor som röker jämfört med 15 procent män. Hos de äldsta, 65 år till 84 år, står också kvinnorna för flest rökare, elva procent jämfört med nio procent. Det är enbart i gruppen 33-44 åringar som andelen kvinnliga och manliga rökare är lika, elva procent.

Mest beymrad är Eva Brandén över att fler unga kvinnor röker. Aven om hon är forskare själv menar hon att det är fel att pengar nu nästan enbart satsas på forskning:

– Det är där pengarna går, men vi måste vara här och nu och i verkligheten.

Du vill alltså att det ska satsas mer pengar på kampanjer än på forskning?

– Nej, jag tror att pengarna räcker till båda för det behövs inte så mycket pengar för att satsa på undervisning och utbildning i skolorna. Det är en rätt billig verksamhet som lönar sig mycket. Non Smoking Generation fick mycket pengar under en period. Nu har det varit några år när satsningen inte har varit hård på skolungdomar. Och det är dags att börja om med det, säger Eva Brandén, överläkare i lungmedicin på Gävle sjukhus och Karolinska sjukhuset tillika forskare.

Annika Östman
annika.ostman@sr.se