Hög ljudnivå på krogen

Den höga ljudnivån på krogarna gör att personalen riskerar hörselskador. På Skeppsbrokällaren i Sundsvall uppmättes 96 decibell en lördagkväll och det är skadligt för hörseln, säger öronläkare Thomas Eriksson till Sundsvalls Tidning. Hittills har det gjorts väldigt få mätningar av ljudnivån på krogar och diskotet.