Tidskrävande djurtransportregler

Djurtransporterna de senaste två månaderna har lett till merarbete för många.
Eu beslutade i mars om stränga transportregler för djur för att undvika att mul-och klövsjuka spreds över landsgränserna. På länsstyrelsen i Jönköping har arbetet med djurtransporterna sysselsatt drygt sex personer eller sammanlagt mer än en heltidstjänst, bara för att administrera tillstånd för transporter. Och länsveterinär Annica Wallén Norell är övertygad om att det är mycket få djurtransporter som har brutit mot EU-reglerna.