Börje borrar ner avfallet istället..

En av våra flitigaste besökare på bloggen har varit Börje Gustafsson från Skurup. Kanske har du redan läst allt om hans originella sätt att ta hand om hushållsavfall genom att borra ner det i jorden, sk.Om INTE har vi nu lyckats lokalisera ett reportage som Pelle Zettersten gjorde hemma hos Börje 2006 där han berättar om tekniken. Det kan du lyssna på här.