Tjocktarmscancer drabbar vegetarianer

Vad vi äter kan ha betydelse för om vi drabbas av cancer eller inte. Enligt en engelsk studie drabbas vegetarianer generellt av färre cancerfall, förutom när det gäller tjocktarmscancer. Tjocktarmscancer var enligt studien vanligare hos vegetarianer än hos dem som äter kött, något som förvånar forskarna.

Enligt Göran Hallmans, som är professor i näringsforskning vid Umeå universitet, så ska man ta den här studien på allvar.

– Men observera en sak, vad gäller den totala sjukligheten i cancer så hittar man faktiskt en antydd skyddseffekt av den vegetariska kosten. Det är bara en subgrupp som uppvisat en ökad risk på ungefär 40 procent, säger Göran Hallmans.

Tidigare studier missvisande
Vegetarisk kost verkar alltså ha en skyddande effekt förutom på just tjocktarmscancer, något som de engelska forskarna tycker är oväntat.

Tidigare studier har nämligen, till skillnad från denna, visat på ett starkt samband mellan konsumtion av rött kött och ökad risk för tjocktarmscancer.

Men enligt Göran Hallmans så har de studierna gjorts på sjuka personer som sagt att de ätit sämre kost än de egentligen gjort. Det här ger alltså en missvisande bild av verkligheten.

Falsk skyddseffekt av frukt och grönt
Göran Hallmans tror istället att de här nya resultaten ligger närmare verkligheten.

– Man har studerat kostintaget hos folk som drabbats av cancer och i efterhand gjort kontroller. Och då vet vi att de som drabbats av en svår cancer fyller i de här enkäterna på ett annorlunda sätt och vi får falska samband. Och de här sambanden har lett till att man har trott att man har haft en mycket stark skyddseffekt utav frukt och grönsaker mot tjocktarmscancer, säger Göran Hallmans, professor i näringsforskning vid Umeå universitet.

Sofia Brodd
sofia.brodd@sr.se

Referens:
Key, T. J. et al. Cancer incidence in vegetarians: results from the European Prospective Investigation into Cancer and Nutrition (EPIC-Oxford)1-4, American journal of clinical nutrition. 2009;89 (suppl):1S-7S.