Om äkta tomtar, att stämma blod och allmogens matvanor förr

Det handlade mycket om finnkultur, övernaturliga ting och mat från början av 1900-talet när Radio Värmland en höstvecka 1980 sände från Kvarntorp i Lekvattnet.

Birgitta Rosén var programsekreterare och med stadsbons stora ögon upplevde hon tillsammans med programledaren Kjell Gustafsson och teknikern Staffan Runvik en miljö som var alldeles ny för henne.

I det här programmet hör vi Gotthard Mattsson (1893-1987) som själv sett småfolket eller tomtar som vi säger nu, Artur Nyman (1912-1989)  vars farfars far stämde blod och Emilia Engblom (1892-1987) som berättade om kosthållet hos allmogen och nödåren kring 1860.