Åtgärder mot fängelseknark

Kriminalvårdsstyrelsen vill ta krafttag mot det ökande narkotikamissbruket på fängelserna.
De senaste åren har missbruket ökat kraftigt och i dag är varannan intagen narkotikamissbrukare. Bland kriminalvårdsstyrelsens förslag om åtgärder mot narkotikamissbruket finns fler narkotikahundar, fler motivations-avdelningar för de som vill bli drogfria, fler behandlingsplatser, mer familjevård och ett förbud för de intagna att ha kontanter.