Åldersdiskriminerad?

-Det är ganska svårt att bevisa att det är min ålder som gjort att jag inte fått dom jobb jag sökt.
Det säger Maria 62 år som söker jobb i butik.

Sen årsskiftet finns en lag mot att diskriminera människor på grund av ålder i arbetslivet. Hädanefter måste arbetsgivaren  kunna motivera varför man tagit åldershänsym istället för att bara slentrianmässigt  avfärda människor för att dom är för gamla eller unga.
Under dom två första månaderna efter det att lagen trätt i kraft har diskrimineringsombudsmannen  fått in ett 20tal anmälningar.
Programmet är gjort av Rigmor Ohlsson i Tendens temavecka: Är det fult att bli gammal?