Lättare åtala oljemarodörer

Sverige får ökade möjligheter att åtala fartygskaptener, som släpper ut olja inom Sveriges ekonomiska zon, 200 sjömil utanför territorialgränsen.
Kustbevakningen får även samma befogenhet som polis att inleda förundersökning vid misstänkta oljeutsläpp. Det är några av förslagen i regeringens proposition om åtgärder mot oljebrottsligheten till havs, som läggs fram om några veckor. Regeringen föreslår också att nivåerna i vattenföroreningsavgiften höjs och att Sjöfartsverket blir skyldigt att anmäla misstänkta brott.