Svarthätta (Sylvia atricapilla)

0:45 min

Svarthättan hör till våra främsta sångare. Strofen börjar ofta lite kantigt men mot slutet är tonerna nästan koltrastlikt runda och flöjtande. Olika individer utvecklar en egen sångstil och många har förmågan att lägga in härmningar av andra fåglars läten i sången.

Svarthättan tycker om blandskog med buskar och boet placeras gärna i en tät granbuske eller i älgört.

Den har ökat i antal under det senaste århundradet och även spridit sig norrut i landet, vanligast är den i södra delen av landet upp till Värmland-Dalarna och längs Norrlandskusten.

På sensommaren finns goda chanser att se svarthättan i trädgårdar där den kalasar på vinbär. I september-oktober flyttar den till Medelhavsländerna och Östafrikas savanner för att återkomma i maj. Det verkar som om fler svarthättor än tidigare numera övervintrar i södra Sverige.

(Sylvia atricapilla)