Strömstare (Cinclus cinclus)

0:45 min

Strömstaren är helt bunden till strömmande vatten under hela året. Klart måste vattnet vara för att den skall kunna hitta sin föda på bottnen, insekter och larver, ja även en del småfisk. Den simmar med vingarna och går omkring på bottnen. För att den inte skall flyta upp har kroppsbyggnaden anpassats till vattenlivet genom att skelettbenen saknar luftfyllda håligheter. Vidare kan öron och näsborrar stängas till.

Strömstaren finns över hela landet, men mest i väster.

Boet är klotrunt med ingångshål upptill och placeras ofta på en klipphylla bakom en vattenridå. Det har konstaterats att en del strömstarar häckar tidigt i södra delen av vårt land för att senare lägga en andra kull i fjälltrakterna. I kullen ingår 4-6 ungar som kan simma genast då de lämnar boet.

När vattendragen fryser till flyttar strömstararna åt sydost och därför kan man om vinter se strömstarar även i delar av landet där den sällan häckar. Det är en fin upplevelse att en kall, grå vinterdag se den svart-vita fågeln, karaktäristiskt nigande på en sten eller rentav sjungande en lång, silvrigt skimrande, knirkande tonräcka som kan pågå flera minuter utan uppehåll.

Det vita bröstet och vintervanorna har lett till det träffande lokala namnet vinterpräst, andra äldre namnformer är forspräst, forskung och strömgubbe.

(Cinclus cinclus)