Storskrake (Mergus merganser)

0:45 min

Storskraken är en skicklig dykare och storfiskare. Ögonen har speciella egenskaper som ger god sikt under vattnet och näbben är försedda med en hake i spetsen och taggar längs kanterna så att fiskfångsten inte ska komma undan.

Under senhösten bedrivs fisket på ett ganska märkligt sätt. Stora flockar om hundratals eller ibland flera tusen individer samlas i havsvikar och större insjöar där de driver fiskstim inåt land där fångsten går lättare.

Storskraken häckar i hela landet utom längst i söder tidigt om våren. Redan i mars kan det hända att honan lägger sina många ägg, ofta tolv stycken, och eftersom ibland två honor värper i samma bohåla kan det bli än fler ungar som så småningom får ta språnget till marken och följa den lockande modern till närmaste vatten.

Parbildningen börjar redan under vintern med olika ceremonier. Under de kallaste månaderna kan en del skrakar flytta ända ner till Medelhavet, medan andra stannar vid öppna kustvatten på närmare håll, som exempelvis Stockholms ström.

(Mergus merganser)