V vill backa EMU-processen

Just nu pågår vänsterpartiets valupptakt inför sin kampanj för ett nej till EMU. Vänsterpartiet vill inte bara ha ett nej till medlemsskap i EMU:s tredje steg, att byta kronan mot euron. Vid ett nej vill man också begära att få backa bandet och frigöra Sverige från det som vi redan formellt förbundit oss vid, nämligen att inte ha större underskott i de offentliga finanserna än tre procent.
– Jag tycker att man ska ha den friheten. Det innebär inte att vi tycker att man ska använda den. Vi är för ett överskottsmål på två procent, men vi menar att vi inte behöver någon överförmyndare säger vänsterpartiets kampanjledare Jonas Sjöstedt. Statsminister Göran Persson har ju tidigare sagt att även om det blir ett nej den 14 september ska vi inte backa bandet och förhandla bort det vi redan har förpliktigat oss till gentemot EU. Däribland finns målet att statens finanser inte ska gå back genom underskott på mer än tre procent. Senare fråga På frågan om vad som händer när vänsterpartiet ändå för fram krav på att formellt ta bort det målet om det blir ett nej, svarar Sjöstedt att det får vi ta med Persson då. Härute på vänsterpartiets valupptakt för nejkampanjen, på ett hotell i Skärholmen i södra Stockholm, förbereds partiarbetarna att tala med väljarna om att ett medlemsskap i EMU även påverkar den sociala politiken. Finansministrar rekommenderar Vänsterpartiets andra kampanjledare, Camilla Skjöld-Jansson, talar om de riktlinjer från rådet för EU:s finansministrar som ibland innehåller rekommendationer som rör inrikespolitiken. Detta trots att de här rekommendationerna från EU faktiskt inte är bindande för det enskilda medlemslandet att följa. – Det betyder ju inte att det i EMU är förbjudet att till exempel höja skatterna. Men det vi påtalar är att trycket på att göra vissa saker är mycket, mycket stort, säger Camilla Skjöld-Jansson. ”Odemokratisk centralbank” Det andra argumentet som vänsterpartiets medlemmar ska föra ut till väljarna handlar om att EMU genom den europeiska centralbanken är odemokratiskt. – Ja, folket kan inte välja dem som styr. Vi kan inte avsätta dem. Vi får reda på deras protokoll. Men det kan man ju inte heller i Sverige, med Sveriges riksbank. Man kan inte välja dem, inte avsätta dem, de är fristående från politiken. Så vad är skillnaden? – I samma stund som vi har en majoritet i Sveriges riksdag för att ändra inriktningen på politiken eller ändra ordningen för riksbanken så kan vi göra detta. Det kan vi inte om vi går med i EMU, säger Camilla Skjöld-Jansson.
Alexander Norén