Magnetisk behandling lindrar depression

Magnetisk hjärnstimulering är lovande som metod för att behandla depression och ska fortsätta testas på de patienter som inte svarar på annan behandling, enligt en statlig utvärdering.

– Den här metoden har ju kommit upp egentligen som ett möjligt alternativ till elbehandling för patienter som inte svarar på läkemedel, säger Björn Mårtensson, överläkare i psykiatri vid Karolinska universitetsjukhuset.

Björn Mårtensson har varit extern expert vid den utredning som Statens beredning för medicinsk utvärdering, SBU, har gjort om forskning kring TMS.

Relativt ny metod
TMS, transkraniell magnetstimulering, innebär att hjärnbarken stimuleras med magnetpulser. Det är en relativt ny metod som har testats mot depression i femton år.

Magnetbehandling skulle i vissa fall kunna användas istället för den elbehandling som finns idag.

Elbehandlingen är en metod där patienten måste sövas, och man påverkar hela hjärnan eftersom man utlöser ett epileptiskt krampanfall.

Skonsammare behandling
Fördelen med magnetbehandling är alltså att den verkar vara mycket skonsammare.

– Här kan man då behandla patienterna vakna och man stimulerar bara en lokal del av hjärnbarken. Det innebär, för patienten, en mycket enklare behandling och att patienten kan gå hem direkt efter avslutad behandling, säger Björn Mårtensson.

Statens beredning för medicinsk utvärdering, SBU, har nu kompletterat en tidigare rapport från 2004, eftersom det sedan dess har tillkommit många nya studier om TMS.

TMS ska utvärderas vidare
Sammanställingen visar att patienter som lider av depression, men inte blir bättre av läkemedel, har blivit bättre av magnetisk hjärnstimulering.

Men forskningen har ännu inte helt klarlagt vilka biverkningar TMS har, eller hur den fungerar i kombination med olika läkemedel.

Därför ska den behandling som idag sker med TMS fortsätta att utvärderas och framför allt ske på patienter som inte kan behandlas på annat sätt.

Anna Nordin
anna.nordin@sr.se